Karaciğer Gölgesi

Karaciğer sağlanması ve kolesterol değerlerinin düzelmesi için yapılan bölgedir.

Top of Page